۱۳۹۴ آبان ۲, شنبه

داستانهای تاثر انگیز ترکمن صحرا در ترکیه

داستانهای تاثر انگیز ترکمن صحرا در ترکیه


بررسی و تحلیها روی کتاب جدید دکتر عبدالرحمن دیه جی  با عنوان « آی ... گل جمال» ادامه دارد. پس از مقاله ای که در سایت اینترنتی « دونیا بیزیم» منتشر شد، تحلیل دیگری نیز در روزنامه پر تیراژ ترکیه با نام « استار» به قلم  « گولدن قلیچ» در تاریخ 2015- 06- 19 به چاپ رسید که حائز نکات پر اهمیتی بود. بعد از آن نیز همین تحلیل ادبی در سایت اینترنتی« شورای نویسندگان ترکیه» منتشر شد. نویسنده مقاله،  کتاب فوق را جزو آثار ماندگار ادبیات ترکیه قلمداد کرده است و معتقد است که با این اثر حیات ترکمن صحرا در ادبیات ترکیه جاودانه شده است. تحلیل موجز اما پر محتوی فوق را برای خوانندگانمان ترجمه کرده ایم که ذیلا می آید:

ح. کمی  


ادامه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر